Wie zijn wij?

De Stichting ter bevordering van Symbooldrama Nederland is een sectie van de Internationale Gesellschaft für Katathym imaginative Psychotherapie (IGKB), die zich ten doel stelt deze methode ook in Nederland in therapeuten- en clienten kringen bekend te maken.
Conform deze doelstelling organiseert de Stichting opleidingen, studiedagen en congressen.

De stichting ter bevordering Symbooldrama is in 1987 opgericht als een "stichting tot nut van het algemeen belang"

Beloningsbeleid Stichting ter bevordering van Symbooldrama Nederland

KVK nummer:41174241
RSIN/fiscaal nummer: 8041.65.841
De stichting werkt met vrijwilligers. Er zijn dus geen mensen in loondienst. De werkzaamheden rond de organisatie van de cursussen worden, voor zover niet door docenten gedaan, door enkele vrijwillige (bestuurs-)leden gedaan. Deze laatsten ontvangen daartoe een vrijwilligersvergoeding cfm het systeem van de belastingdienst. Dit geldt ook voor het secretariaat. De kosten van de Stichting worden zonder winstoogmerk bekostigd uit de opbrengsten van cursussen, seminars en studiedagen.
Zie subpagina voor de balans en toelichting van de Stichting Symbooldrama NederlandBestuursleden:

 • A.G. Krapels, voorzitter
 • J. Schepman, penningmeester
 • C. J. E. Punt, bestuurslid
 • H. Grootscholten-Keijzer, bestuurslid
 • A. Beugelink, besuurslid


Docenten/leertherapeuten/superisoren:

 • M. (Margret) d'Arcais- Strotmann
 • P. J. (Pieter) van Roest
 • A. (Annejet) Leupen- Kohnstamm
 • E. (Ellen) Lommers
 • L. B. (Bettina) Klein


Supervisoren:

 • G. (Gonneke) Hamers
 • M. (Marjan) Postuma

Cursussen en seminars:
Basiscursus 2018

De symbolisering van de problemen in beelden blijkt een zeer effectief middel om het therapeutisch proces op gang te brengen, waardoor de zelfreflectie wordt vergroot en de cliënt beter in staat is om de eigen problemen te hanteren en op te lossen.

Data: 20-01-2018, overige data volgen

Supervisie basiscursus najaar 2018

Supervisie 2018: data volgen

Data: supervisie 2018: data volgen.

Supervisie Middenniveau
Doel:  De speelse en experimentele kant van deze techniek in een dusdanig conceptueel frame inpassen, dat het ageerpotentiaal van de methode vanaf begin af aan binnen grenzen wordt gehouden. Data: 11-01-2018, 08-02-2018, 08-03-2018, 05-04-2018

Seminar “K.I.P. bij Trauma”

Het is kenmerkend voor traumatisch ervaringen dat ze niet op de gewone manier zijn verwerkt en geregistreerd door de psyche. Ze maken daardoor geen deel uit van de ontwikkeling van het zelf, maar vormen een bedreigend en ingekapseld innerlijk deel.
De normale ontwikkeling van het zelf wordt vaak gehinderd, doordat de traumatische ervaring wordt geprojecteerd op nieuwe ervaringen. Dit is verwarrend en gaat ten koste van levenslust en een gezonde ontplooiing van relaties, studie of werk.

Data: Vrijdag en zaterdag, 23 en 24 november 2018

Alle cursussen en seminars...