Wie zijn wij?

De Stichting ter bevordering van Symbooldrama Nederland is een sectie van de Internationale Gesellschaft für Katathym imaginative Psychotherapie (IGKB), die zich ten doel stelt deze methode ook in Nederland in therapeuten- en clienten kringen bekend te maken.
Conform deze doelstelling organiseert de Stichting opleidingen, studiedagen en congressen.

De stichting ter bevordering Symbooldrama is in 1987 opgericht als een "stichting tot nut van het algemeen belang"

Beloningsbeleid Stichting ter bevordering van Symbooldrama Nederland

KVK nummer:41174241
RSIN/fiscaal nummer: 8041.65.841
De stichting werkt met vrijwilligers. Er zijn dus geen mensen in loondienst. De werkzaamheden rond de organisatie van de cursussen worden, voor zover niet door docenten gedaan, door enkele vrijwillige (bestuurs-)leden gedaan. Deze laatsten ontvangen daartoe een vrijwilligersvergoeding cfm het systeem van de belastingdienst. Dit geldt ook voor het secretariaat. De kosten van de Stichting worden zonder winstoogmerk bekostigd uit de opbrengsten van cursussen, seminars en studiedagen.
Zie subpagina voor de balans en toelichting van de Stichting Symbooldrama NederlandBestuursleden:

 • A.G. Krapels, voorzitter
 • J. Schepman, penningmeester
 • C. J. E. Punt, bestuurslid
 • H. Grootscholten-Keijzer, bestuurslid
 • A. Beugelink, besuurslid


Docenten/leertherapeuten/superisoren:

 • M. (Margret) d'Arcais- Strotmann
 • P. J. (Pieter) van Roest
 • A. (Annejet) Leupen- Kohnstamm
 • E. (Ellen) Lommers
 • L. B. (Bettina) Klein


Supervisoren:

 • G. (Gonneke) Hamers
 • M. (Marjan) Postuma

Cursussen en seminars:
Basiscursus 2018

De symbolisering van de problemen in beelden blijkt een zeer effectief middel om het therapeutisch proces op gang te brengen, waardoor de zelfreflectie wordt vergroot en de cliënt beter in staat is om de eigen problemen te hanteren en op te lossen.

Data: 13-01-2018, 10-02-2018, 10-03-2018, 31-03-2018, 28-04-2018, 19-05-2018, 09-06-2018, 30-06-2018

Middenniveau 2017

De toepassingsgebieden uitbreiden, gericht op meer specifieke problematiek en cliëntengroepen; verfijning van de techniek, motiefkeuze en overdracht- en tegenoverdrachtfenomenen bij symbooldrama.

Data: 11 mei 2017- 15 juni 2017-14 sept 2017-12 okt 2017

Seminar: Hieronymus Bosch, de therapeut.

Het jaar van Hieronymus Bosch ligt net achter ons. Manfred Rust, psychiater en docent der AGKB, heeft zich al geruime tijd verdiept in de symbolische kracht van het werk van deze fascinerende schilder. 

Data: vrijdag 19 en zaterdag 20 mei 2017

Supervisie basiscursus najaar 2018

Supervisie 2018: data volgen

Data: supervisie 2018: data volgen.

Supervisie Middenniveau
Doel:  De speelse en experimentele kant van deze techniek in een dusdanig conceptueel frame inpassen, dat het ageerpotentiaal van de methode vanaf begin af aan binnen grenzen wordt gehouden. Data: 11-01-2018, 08-02-2018, 08-03-2018, 05-04-2018

Alle cursussen en seminars...