3. Topcursus

Doel
Symbooldrama leren kennen als methode, die op meer gebieden toepasbaar is zoals:
het bevorderen van creativiteit, heilzame bronnen aanboren, ontwikkeling en groei bevorderen. De motieven kunnen diepere lagen raken, waardoor de werking van de dagdromen intenser wordt.
In dit blok is het van belang dat zowel de cliënt als de therapeut voldoende ervaring hebben opgedaan met symbooldrama op het basis- en middenniveau.

Duur 4 of 5 dagen

Literatuur
Oberstufe van Hanscarl Leuner + artikelen naar keuze

Inhoud
  • Bestuderen en bespreken van de literatuur
  • Paarsgewijs oefenen van nieuwe motieven
  • Oefenen van de begeleidingsstijl
  • Theoretische verdieping wat betreft de werkzame factoren van symbooldrama
  • Leren omgaan met dieperliggende problematiek


In aansluiting blok van 4 dagen supervisie in kleine groepjes.


Cursussen en seminars:
Basiscursus 2018

De symbolisering van de problemen in beelden blijkt een zeer effectief middel om het therapeutisch proces op gang te brengen, waardoor de zelfreflectie wordt vergroot en de cliënt beter in staat is om de eigen problemen te hanteren en op te lossen.

Data: 20-01-2018, overige data volgen

Supervisie basiscursus najaar 2018

Supervisie 2018: data volgen

Data: supervisie 2018: data volgen.

Supervisie Middenniveau
Doel:  De speelse en experimentele kant van deze techniek in een dusdanig conceptueel frame inpassen, dat het ageerpotentiaal van de methode vanaf begin af aan binnen grenzen wordt gehouden. Data: 11-01-2018, 08-02-2018, 08-03-2018, 05-04-2018

Seminar “K.I.P. bij Trauma”

Het is kenmerkend voor traumatisch ervaringen dat ze niet op de gewone manier zijn verwerkt en geregistreerd door de psyche. Ze maken daardoor geen deel uit van de ontwikkeling van het zelf, maar vormen een bedreigend en ingekapseld innerlijk deel.
De normale ontwikkeling van het zelf wordt vaak gehinderd, doordat de traumatische ervaring wordt geprojecteerd op nieuwe ervaringen. Dit is verwarrend en gaat ten koste van levenslust en een gezonde ontplooiing van relaties, studie of werk.

Data: Vrijdag en zaterdag, 23 en 24 november 2018

Alle cursussen en seminars...