6. Therapeutencolloquium

De wijze waarop het colloquium wordt ingepast in de opleiding zal de komende jaren worden aangepast om deze afsluitende activiteit gemakkelijker inpasbaar te maken en er een meer gezamenlijk studieproject van te maken. Tot nu toe wordt de volgende structuur gehanteerd: als de cursist, na het volgen van alle opleidingsblokken (1 t/m 6) en minimaal 2 seminars, voldoende ervaring en kennis heeft opgedaan om zelfstandig symbooldrama toe te passen kan de hij/zij via een therapeutencolloquium de opleiding afsluiten.
Voorwaarden vooraf zijn:

 • Minimaal 10 behandelingen met symbooldrama (waarvan 2 minimaal 30 sessies en 8 behandelingen van minimaal 15 sessies)
 • Minimaal 5 behandelingen, waarover supervisie is geweest.


Er dient een gevalsbeschrijving gemaakt te worden, die bestaat uit 4 onderdelen + een bijlage:
1. Beschrijving van de cliënt bij het begin van de behandeling o.a.:

 • aanmeldingsklachten
 • eerste indruk
 • anamnese (ziektegeschiedenis en biografie)
 • symptomen
 • hypothese van de psychodynamiek
 • eerste diagnose: DSM-classificatie en persoonlijkheidsstructuur
 • differentiaaldiagnose en indicatie
 • therapiemotivatie
 • Behandelplan:motivatie Symbooldrama,  begeleidingsstijl, therapiedoelen en prognose


2. Beschrijving van het verloop van de therapie aan de hand van de dagdroombeelden o.a.:

 • fasen
 • stappen voorwaarts
 • stilstand
 • crisis
 • belangrijke thema's in de therapie
 • weerstanden
 • overdracht-tegenoverdracht
 • toetsing van de hypotheses


3. Evaluatie van de ontwikkeling van de cliënt in het verloop achteraf:

 • symptomatologie
 • psychodynamiek
 • interactiesysteem
 • vormgeving in de buitenwereld


4. Verdere mogelijke ontwikkeling, prognostische overwegingen en persoonlijke evaluatie van het proces van de therapeut bij deze casus

Bijlagen:

 • chronologische, korte samenvattingen van de dagdromen
 • woordelijk verslag en bandopname van een volledige dagdroom
 • kort overzicht van belangrijke biografische gebeurtenissen

Aanbevolen lengte: 15 - 25 A-4

Colloquium wordt door 2 docenten afgenomen en duurt ongeveer 90 minuten.


Cursussen en seminars:
Basiscursus 2018

De symbolisering van de problemen in beelden blijkt een zeer effectief middel om het therapeutisch proces op gang te brengen, waardoor de zelfreflectie wordt vergroot en de cliënt beter in staat is om de eigen problemen te hanteren en op te lossen.

Data: 20-01-2018, overige data volgen

Supervisie basiscursus najaar 2018

Supervisie 2018: data volgen

Data: supervisie 2018: data volgen.

Supervisie Middenniveau
Doel:  De speelse en experimentele kant van deze techniek in een dusdanig conceptueel frame inpassen, dat het ageerpotentiaal van de methode vanaf begin af aan binnen grenzen wordt gehouden. Data: 11-01-2018, 08-02-2018, 08-03-2018, 05-04-2018

Seminar “K.I.P. bij Trauma”

Het is kenmerkend voor traumatisch ervaringen dat ze niet op de gewone manier zijn verwerkt en geregistreerd door de psyche. Ze maken daardoor geen deel uit van de ontwikkeling van het zelf, maar vormen een bedreigend en ingekapseld innerlijk deel.
De normale ontwikkeling van het zelf wordt vaak gehinderd, doordat de traumatische ervaring wordt geprojecteerd op nieuwe ervaringen. Dit is verwarrend en gaat ten koste van levenslust en een gezonde ontplooiing van relaties, studie of werk.

Data: Vrijdag en zaterdag, 23 en 24 november 2018

Alle cursussen en seminars...