1.2. Supervisie

De supervisies vinden plaats in groepjes van maximaal 6 personen.

Doel
Het leren toepassen van symbooldrama in de praktijk aansluitend op de behandelde stof, met standaardmotieven op het basisniveau.

Duur
4 dagen: steeds aansluitend op de technisch-theoretische onderdelen.

Inhoud

De deelnemers brengen een casus in, waarbij zij met een cliënt een dagdroom hebben gedaan. Aan de hand van deze casussen, wordt o.a. ingegaan op de volgende punten:

 • Hoe pas je deze methodiek toe in de praktijk?
 • Hoe is de begeleidingsstijl, de techniek en de indicatiestelling?
 • Wat is de aard van de problematiek en wat is het doel van de therapie?
 • Wat speelt er tussen cliënt en therapeut bij de dagdroom?
 • Hoe is de motiefkeuze?
 • Technisch theoretische aspecten


Middelen o.a.

 • Korte samenvatting van biografie, diagnose en verloop van de therapie
 • Verbatim van een dagdroom + bandopname (opname apparatuur)
 • Tekeningen van de cliënt
 • Stilstaan bij overdracht- en tegenoverdrachtgevoelens
 • Mogelijk ook dagdromen over cliënt
 • Theoretische verdieping en uitbreiding van mogelijkheden van symbooldrama in de praktijk

 


Cursussen en seminars:
Basiscursus 2018

De symbolisering van de problemen in beelden blijkt een zeer effectief middel om het therapeutisch proces op gang te brengen, waardoor de zelfreflectie wordt vergroot en de cliënt beter in staat is om de eigen problemen te hanteren en op te lossen.

Data: 20-01-2018, overige data volgen

Supervisie basiscursus najaar 2018

Supervisie 2018: data volgen

Data: supervisie 2018: data volgen.

Supervisie Middenniveau
Doel:  De speelse en experimentele kant van deze techniek in een dusdanig conceptueel frame inpassen, dat het ageerpotentiaal van de methode vanaf begin af aan binnen grenzen wordt gehouden. Data: 11-01-2018, 08-02-2018, 08-03-2018, 05-04-2018

Alle cursussen en seminars...