2. Middencursus

Doel

 • De toepassingsgebieden uitbreiden, gericht op meer specifieke problematiek en cliëntengroepen; verfijning van de techniek, motiefkeuze en overdracht- en tegenoverdrachtfenomenen bij symbooldrama.
 • Verschillende begeleidingsstijlen leren, afgestemd op het therapieproces.
 • Nieuwe specifieke motieven oefenen.
 • Oefenen van de nabespreking en het doorwerken van dagdromen en inbedden in het therapieproces.
 • Vanuit de literatuur meer inzicht verkrijgen in de dynamiek van symbooldrama.


Duur 4 dagen

Literatuur Mittelstufe uit het Lehrbuch van Leuner. + nader te noemen artikelen

Inhoud

 • Bestuderingen en bespreken  literatuur (o.a.Mittelstufe Leuner).
 • Samenvattingen maken van artikelen en deze bespreking in groepjes.
 • Paarsgewijs oefenen van nieuwe specifieke motieven.
 • Oefenen op middenniveau: ruimere vrijheidsgraad in de begeleidingsstijl.
 • Bredere toepassing en meer doelgericht.
 • Oefenen in het nabespreken.
 • Analyse van videobeelden van een symbooldrama behandeling.


In aansluiting een supervisieblok van 4 dagen


Cursussen en seminars:
Basiscursus 2018

De symbolisering van de problemen in beelden blijkt een zeer effectief middel om het therapeutisch proces op gang te brengen, waardoor de zelfreflectie wordt vergroot en de cliënt beter in staat is om de eigen problemen te hanteren en op te lossen.

Data: 20-01-2018, overige data volgen

Supervisie basiscursus najaar 2018

Supervisie 2018: data volgen

Data: supervisie 2018: data volgen.

Supervisie Middenniveau
Doel:  De speelse en experimentele kant van deze techniek in een dusdanig conceptueel frame inpassen, dat het ageerpotentiaal van de methode vanaf begin af aan binnen grenzen wordt gehouden. Data: 11-01-2018, 08-02-2018, 08-03-2018, 05-04-2018

Seminar “K.I.P. bij Trauma”

Het is kenmerkend voor traumatisch ervaringen dat ze niet op de gewone manier zijn verwerkt en geregistreerd door de psyche. Ze maken daardoor geen deel uit van de ontwikkeling van het zelf, maar vormen een bedreigend en ingekapseld innerlijk deel.
De normale ontwikkeling van het zelf wordt vaak gehinderd, doordat de traumatische ervaring wordt geprojecteerd op nieuwe ervaringen. Dit is verwarrend en gaat ten koste van levenslust en een gezonde ontplooiing van relaties, studie of werk.

Data: Vrijdag en zaterdag, 23 en 24 november 2018

Alle cursussen en seminars...