0. Inleiding symbooldrama:


Het gebruik van dagdromen en tekeningen in psychotherapie: een extra communicatiemiddel.


Doel
Op deze dag kunt u vrijblijvend kennismaken met symbooldrama, de theoretische achtergrond en de verschillende toepassingsgebieden. U krijgt de mogelijkheden gepresenteerd, die deze methode biedt om binnen verschillende theoretische kaders, therapiestijlen en leeftijdsgroepen symbooldrama te integreren.
U proeft deze methode middels eigen ervaring.

Doelgroep:
psychotherapeuten (of daarvoor in opleiding), psychiaters, psychologen,, pedagogen en belangstellenden met een vooropleiding in de sociale wetenschappen, artsexamen, of therapeuten met gelijkwaardige opleidingen. Deze methode is  wordt zowel geschikt voor volwassenen als voor kinderen en jeugdigen.

  • Theoretisch basisconcept van H.Leuner, psychiater,psychotherapeut (1919-1996)
  • Diverse mogelijkheden die deze methode biedt om verschillende theoretische kaders en settingen symbooldrama toe te passen
  • Indicaties en contra-indicaties
  • Voorbeelden uit de praktijk, zowel van volwassenen, als van kinderen en jeugd
  • Zelfervaring en oefeningen in dagdromen en tekenen
  • Videofragmenten van behandelingen


Duur: een dag

Plaats
Een introductiedag wordt op verzoek verzorgd door de Stichting Symbooldrama. Aanvragen kunnen worden gericht aan het secretariaat (info@symbooldrama.nl).Cursussen en seminars:
Basiscursus 2018

De symbolisering van de problemen in beelden blijkt een zeer effectief middel om het therapeutisch proces op gang te brengen, waardoor de zelfreflectie wordt vergroot en de cliënt beter in staat is om de eigen problemen te hanteren en op te lossen.

Data: 20-01-2018, overige data volgen

Supervisie basiscursus najaar 2018

Supervisie 2018: data volgen

Data: supervisie 2018: data volgen.

Supervisie Middenniveau
Doel:  De speelse en experimentele kant van deze techniek in een dusdanig conceptueel frame inpassen, dat het ageerpotentiaal van de methode vanaf begin af aan binnen grenzen wordt gehouden. Data: 11-01-2018, 08-02-2018, 08-03-2018, 05-04-2018

Alle cursussen en seminars...