1. Basiscursus

Doel

 • Inzicht in de theoretische context
 • Ervaring opdoen in de cliënten- en therapeutenrol en hierdoor vertrouwd raken met de dagdroom als psychotherapeutisch instrument

Duur 8 dagen
Groepsgrootte 12- 16 deelnemers

Literatuur

 • Lehrbuch katathym-imaginative Psychotherapie van Prof. Dr. Hanscarl Leuner
  ISBN 3-456-82430-0 Verlag Hans Huber
 • Dagdroomtherapie, basiscursus symbooldrama Hanscarl Leuner
  ISBN 90-6325-397-4 Uitgeverij Servire
 • Die Katathym-imaginative Psychotherapie, Leonore Kottje Birnbache
  artikel digitaal
 • En diverse nederlandse samenvattingen


Inhoud
Op basis van het theoretisch basisconcept van Hanscarl Leuner komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • De mogelijkheden die deze methode biedt om binnen verschillende theoretische kaders en behandelsettingen symbooldrama toe te passen
 • Bestudering literatuur
 • Ervaren wat de mogelijkheden en effecten zijn van een dagdroom bij licht verlaagd bewustzijn
 • Indicaties en contra-indicaties
 • Zelfervaring en oefeningen in dagdromen en tekenen
 • De basismotieven leren hanteren
 • Kennismaking met en hantering van de verschillende therapiefasen
 • Leren onderkennen van problemen, die zich voor kunnen doen en leren hiermee om te gaan
 • Oefenen in het hanteren van de dagdroomsituatie als therapeut en leren omgaan met verschillende interventietechnieken
 • Leren omgaan met de dagdroomsituatie, gevoelig worden voor het effect van de eigen interventies en het stimuleren van een groeibevorderend klimaat
 • Voorbeelden op video van behandeling van volwassenen en kinderen, zowel individueel als in tweetallen of in groepen


Aansluitend zijn er 4 supervisiebijeenkomsten in kleinere groepen.
In deze bijeenkomsten worden casussen ingebracht, waarbij
de deelnemers feedback krijgen over de toepassing van deze methode in de praktijk.

Het gebruik van opname apparatuur bij de begeleiding van de dagdromen is in de gehele cursus van belang i.v.m. de feedback voor de begeleidingsstijl.

Mede op grond van de feedback van de docenten kunnen de deelnemers doorgaan naar het middenniveau.


Cursussen en seminars:
Basiscursus 2018

De symbolisering van de problemen in beelden blijkt een zeer effectief middel om het therapeutisch proces op gang te brengen, waardoor de zelfreflectie wordt vergroot en de cliënt beter in staat is om de eigen problemen te hanteren en op te lossen.

Data: 20-01-2018, overige data volgen

Supervisie basiscursus najaar 2018

Supervisie 2018: data volgen

Data: supervisie 2018: data volgen.

Supervisie Middenniveau
Doel:  De speelse en experimentele kant van deze techniek in een dusdanig conceptueel frame inpassen, dat het ageerpotentiaal van de methode vanaf begin af aan binnen grenzen wordt gehouden. Data: 11-01-2018, 08-02-2018, 08-03-2018, 05-04-2018

Seminar “K.I.P. bij Trauma”

Het is kenmerkend voor traumatisch ervaringen dat ze niet op de gewone manier zijn verwerkt en geregistreerd door de psyche. Ze maken daardoor geen deel uit van de ontwikkeling van het zelf, maar vormen een bedreigend en ingekapseld innerlijk deel.
De normale ontwikkeling van het zelf wordt vaak gehinderd, doordat de traumatische ervaring wordt geprojecteerd op nieuwe ervaringen. Dit is verwarrend en gaat ten koste van levenslust en een gezonde ontplooiing van relaties, studie of werk.

Data: Vrijdag en zaterdag, 23 en 24 november 2018

Alle cursussen en seminars...