De opleiding is opgebouwd uit drie "blokken", waar steeds apart op ingetekend kan worden.

Toelating is mogelijk na een selectiegesprek met de docent(en). Na de basiscursus vindt een evaluatiegesprek plaats over de mogelijkheid door te gaan met het vervolgtraject. Daarnaast is het mogelijk na de basiscursus in te tekenen op meer specifieke seminars.

Toelatingscriteria: academische of gelijkwaardige opleiding of ervaring en een selectiegesprek.

Gebruikte leermethodieken: theorie, oefenen, zelfervaring, supervisie, leertherapie en seminars.

-------
Alle zaken die tijdens een cursus, zowel tijdens de oefeningen als tijdens de supervisies, ter sprake komen, zijn vertrouwelijk. Inschrijving betekent instemming met deze vertrouwelijkheid
-------

Cursussen en seminars:
Basiscursus 2018

De symbolisering van de problemen in beelden blijkt een zeer effectief middel om het therapeutisch proces op gang te brengen, waardoor de zelfreflectie wordt vergroot en de cliënt beter in staat is om de eigen problemen te hanteren en op te lossen.

Data: 20-01-2018, overige data volgen

Supervisie basiscursus najaar 2018

Supervisie 2018: data volgen

Data: supervisie 2018: data volgen.

Supervisie Middenniveau
Doel:  De speelse en experimentele kant van deze techniek in een dusdanig conceptueel frame inpassen, dat het ageerpotentiaal van de methode vanaf begin af aan binnen grenzen wordt gehouden. Data: 11-01-2018, 08-02-2018, 08-03-2018, 05-04-2018

Seminar “K.I.P. bij Trauma”

Het is kenmerkend voor traumatisch ervaringen dat ze niet op de gewone manier zijn verwerkt en geregistreerd door de psyche. Ze maken daardoor geen deel uit van de ontwikkeling van het zelf, maar vormen een bedreigend en ingekapseld innerlijk deel.
De normale ontwikkeling van het zelf wordt vaak gehinderd, doordat de traumatische ervaring wordt geprojecteerd op nieuwe ervaringen. Dit is verwarrend en gaat ten koste van levenslust en een gezonde ontplooiing van relaties, studie of werk.

Data: Vrijdag en zaterdag, 23 en 24 november 2018

Alle cursussen en seminars...