>> Introductie Psychotherapie met imaginaties, de methodiek met dagdromen (30-05-2017)

Imaginatie neemt een centrale plaats in bij deze vorm van psychotherapie. De beelden bieden toegang tot impliciete kennis. Zij vormen de verbinding tussen taal en wat het lichaam meedraagt aan ervaring. Het biedt speelruimte om vastzittende patronen weer in beweging te brengen. Systematisch toegepast kan de methode diep reikende effecten tot stand brengen.

...lees meer

>> Introductie Psychotherapie met imaginaties, de methodiek met dagdromen (30-05-2017)

 Imaginatie neemt een centrale plaats in bij deze vorm van psychotherapie. De beelden bieden toegang tot impliciete kennis. Zij vormen de verbinding tussen taal en wat het lichaam meedraagt aan ervaring. Het biedt speelruimte om vastzittende patronen weer in beweging te brengen. Systematisch toegepast kan de methode diep reikende effecten tot stand brengen.

...lees meer

>> Introductie Psychotherapie met imaginaties, de methodiek met dagdromen (30-05-2017)

Imaginatie neemt een centrale plaats in bij deze vorm van psychotherapie. De beelden bieden toegang tot impliciete kennis. Zij vormen de verbinding tussen taal en wat het lichaam meedraagt aan ervaring. Het biedt speelruimte om vastzittende patronen weer in beweging te brengen. Systematisch toegepast kan de methode diep reikende effecten tot stand brengen.

...lees meer

>> Introductie Psychotherapie met imaginaties, de methodiek met dagdromen (30-05-2017)

Imaginatie neemt een centrale plaats in bij deze vorm van psychotherapie. De beelden bieden toegang tot impliciete kennis. Zij vormen de verbinding tussen taal en wat het lichaam meedraagt aan ervaring. Het biedt speelruimte om vastzittende patronen weer in beweging te brengen. Systematisch toegepast kan de methode diep reikende effecten tot stand brengen.

...lees meer

>> Seminar Symbooldrama bij trauma, 3 en 4 feb 2017. KIP en trauma, een impressie. (16-02-2017)

Eindelijk is het zo ver. In de jaren dat ik meer bekendheid opdoe met symbooldrama hebben we er vaak om gevraagd: Kun je symbooldrama ook toepassen bij het verwerken van trauma? En hoe gaat dat dan?

Vrijdagochtend vroeg op pad met die mij zo bekende mengeling van gevoelens van ‘heerlijk een dag niet werken’, ‘benieuwd naar wat ik ga leren’, ’verlangen naar het ontmoeten van lang niet geziene bekenden’ en (helaas toch ook altijd weer) ‘welke min of meer ongewenste verstoringen zullen mij in de komende dagen weer ten deel gaan vallen?’ Het seminar waar ik onbezorgd naartoe ga, is voor mij nog niet uitgevonden ...

...lees meer

>> Aankondiging Seminar: Hieronymus Bosch, de therapeut. (24-01-2017)

Het jaar van Hieronymus Bosch ligt net achter ons. In grote aantallen hebben mensen zijn geniale en raadselachtige schilderijen kunnen bewonderen.
Manfred Rust, psychiater en docent der AGKB, heeft zich al geruime tijd verdiept in de symbolische kracht van het werk van deze fascinerende schilder. Hij heeft In Duitsland reeds verschillende seminars over hem gegeven.
Met een seminar worden wij nu ook in Nederland in de gelegenheid gesteld onder zijn begeleiding onze eigen ontdekkingsreis in Bosch’s schilderijen te ervaren.

...lees meer

>> Middenniveau cursus 2017 (20-12-2016)

De data zijn bekend voor de middenniveau cursus van 2017 ...

...lees meer

>> KIP als hulpmiddel in diagnostiek en behandeling van partner- en gezinsrelaties. (28-11-2016)

Nicole Muller was aanwezig op het seminar “KIP als hulpmiddel in diagnostiek en behandeling van partner- en gezinsrelaties.”, 10 en 11 november 2016, te Bodegraven. Met gastdocente Leonore Kottje-Birnbacher (Duitsland). Lees hier haar ervaringen ...

...lees meer

>> Aankondiging nieuwe basiscursus symbooldrama (22-11-2016)

De symbolisering van de problemen in beelden blijkt een zeer effectief middel om het therapeutisch proces op gang te brengen, waardoor de zelfreflectie wordt vergroot en de cliënt beter in staat is om de eigen problemen te hanteren en op te lossen. In de loop van 2017 zullen we met een nieuwe cursusserie starten waarvan de exacte data later bekend worden gemaakt. 

...lees meer

>> Intervisiegroep Symbooldrama Arnhem e.o. zoekt nieuwe leden. (06-07-2016)

Intervisiegroep Symbooldrama Arnhem e.o. komt al jaren eens in de 6 weken bij elkaar. Het zijn steeds inspirerende en leerzame bijeenkomsten. Symbooldrama als medium geeft verdieping en intensiteit. Maar helaas, twee oude getrouwen gaan met pensioen, dus zoeken we nieuwe aanwas. Zowel kinder-en jeugdtherapeuten als therapeuten voor volwassenen zijn welkom om eens mee te draaien en bij een ‘klik’ vast lid te worden van onze groep.

...lees meer

>> Afronding Topniveau-cursus (30-05-2016)

21 mei j.l. hebben vier  vrouwen de drie-jarige opleiding KIP afgesloten.

De foto is een  afspiegeling van het plezier in de methode. Dit 
werd door de jaren heen alleen maar sterker.
Het basisjaar, met zeven mensen, werd geleid door docent Annejet Leupen. In 
het Midden-en Topniveau wisselden docent Ellen Lommers  en Annejet Leupen 
elkaar af. De supervisiedagen werden geïntegreerd  in dagen van 
zelfervaring en theorie.
Hopelijk is de weg naar een colloquium hierna gebaand.
 

De felicitaties gelden: Annemarie Boevé, Hanneke Nederhof, Sandra Ruyling 
en Martine Moerman.”

...lees meer

>> Seminar (30-05-2016)

Seminar dagdromen met ouder en kind samen voldeed aan alle verwachting.

...lees meer

>> Stichting Symbooldrama verwelkomt nieuw bestuurslid (07-03-2016)

In februari heeft het bestuur van de Stichting een nieuw bestuurslid verwelkomt, hierbij een introductie.

Mijn naam is Heleen Grootscholten-Keijzer, en ik werk als GZ-psycholoog bij de GGZ Kinderen- en Jeugd Rivierduinen in Gouda, sinds 13 jaar. Oorspronkelijk heb ik kinder- en jeugdpsychologie en orthopedagogiek gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Van 2010-2015 heb ik de opleiding symbooldrama gevolgd. Deze manier van werken heeft mij zo gegrepen dat ik me er graag voor in wil zetten om deze methode steviger op de kaart te zetten; daarom heb ik me aangemeld voor een bestuursfunctie.

...lees meer

>> Nieuwsbrief 2016 (14-01-2016)

Beste Collega's

Namens het bestuur wil ik jullie allen van harte een voorspoedig en gelukkig Nieuwjaar wensen.
Maar uitkijkend op 2016 eerst een korte terugblik op  2015:
Het jaar dat achter ons ligt werd gekenmerkt door een spanning tussen twee tegenstrijdige tendenties, tussen VERANDERING  en een streven naar CONTINUÏTEIT. 
Maatschappelijke veranderingen - en in het bijzonder die in de gezondheidssector- brachten verhoogde werkdruk en veel onzekerheden met zich mee wat voor iedereen als stress voelbaar was.....

...lees meer

>> Verslag studiedag 13 november 2015 (07-01-2016)

De studiedag op 13 november was een volle dag met lezingen, workshops en ontmoeting.
De teksten van de lezingen en gedichten van die dag kan u hier downloaden.

...lees meer

>> Nieuw bestuurslid: (24-11-2015)

De stichting symbooldrama is blij met haar nieuwe bestuurslid Ina Punt.

Ina Punt (klinische psychologie Groningen 1976) werkte vanaf 1977 in de residentiële orthopedagogie, de kinderpsychiatrie en het gevangeniswezen.

Ambulant in de forensische diagnostiek en de GGZ-jeugd. Zij heeft sinds 2006 een eigen praktijk voor zowel volwassenen als kinderen in de basis generalistische zorg. Was in de periode 2012-2014 voorzitter van de sector Jeugd en lid van het Algemeen Bestuur NIP.

...lees meer

>> Regiogroepen (03-10-2015)

Deze foto is genomen op een bijeenkomst van een enthousiaste regiogroep Zuid-Holland..

...lees meer

>> Colloquium Mieke Gresnigt (13-09-2015)


Mieke Gresnigt heeft op woensdag 9 sept haar eindgesprek gehad
Het z.g.  colloquium, waarmee zij haar opleiding afrondde, werd afgenomen door Piet van Roest en Bettina Klein in aanwezigheid van haar (ex)docenten en een drietal gasten. Zij deed dit aan de hand van een boeiende casus.

...lees meer

>> Nieuwe Basiscursus januari 2016 (27-11-2014)

In januari 2016 start een nieuwe Basiscursus. Dit is het eerste deel van de opleiding tot psychotherapeut Symbooldrama. Acht dagen leren en ervaren. Afwisselend in de rol van cliënt en therapeut ondergedompeld worden in de wondere wereld van dagdromen en innerlijke beelden. Ontdekken hoe de binnenwereld ....

...lees meer

>> Bezoek aan het 13e Internationale Congres voor KIP in Bratislava (07-07-2014)

Symbooldrama, psychotherapieWoensdagochtend 11  juni stonden wij, Heleen Grootscholten en Mieke Gresnigt, op Schiphol, op weg naar Bratislava voor het Internationale Congres van Symbooldrama, met als thema: Imaginatie, Identiteit , Kreativiteit. Eerst een dagje Wenen. Daar hadden we het geluk dat er midden in de stad, voor het operagebouw, op een groot scherm een opera van Strauss vertoond werd, ter ere van zijn 150e geboortedag. Ariadne auf Naxos. Een prachtig voorbeeld van het symbolisch verbeelden van emoties.... 

...lees meer

>> Interview Dr. Edda Klessmann (05-03-2014)

Op de literatuurpagina kan u een recent interview Dr. Edda Klessmann downloaden.
Klik hier om naar de literatuurpagina te gaan

...lees meer

>> In memoriam Dr. Edda Klessmann (05-03-2014)

Van de AGKB in Duitsland hebben wij zojuist gehoord dat Frau Dr. Edda Klessmann op 6 januari na een lange ziekte is overleden.
Velen van jullie hebben haar vermoedelijk niet persoonlijk mee kunnen maken en haar naam is jullie alleen door haar boeken bekend. Gezien haar betekenis voor Symbooldrama voel ik de behoefte om jullie over haar te berichten....

...lees meer

>> Reader: Introductie in de Katathym-Imaginatieve Psychotherapie (04-03-2014)

De reader Gecorrigeerde Introductie in de KiP Leonore Kottje Ned vertaling -Annejet- staat nu online op deze website. U kunt de PDF downloaden op de literatuur pagina.
De reader is ook te bestellen bij Stichting Symbooldrama

Stuur hiervoor een mail naar:  info@symbooldrama.nl
De kosten zijn: € 12,50

...lees meer

>> Internationale KIP Kongress in Bratislava (13-02-2014)

Van 13 tot 15 Juni vind in Bratislava het Internationale KIP Kongress plaats. 
Op onderstaande link vindt u het programma van dit congres met informatie over de diverse sprekers en workshop. En tevens praktische informatie over de congreslocatie en overnachtingsmogelijkheden.

Download programma

...lees meer

>> Kerstwens en nieuwjaarsgroet (24-12-2013)

De drie Koningen hebben het land verlaten en met hen is een periode van feestelijkheden afgesloten. Ik hoop dat jullie een vrolijke tijd hebben doorgebracht en ook krachten hebben kunnen verzamelen om het Nieuwe Jaar met frisse moed te beginnen. Naar aanleiding van een telefonisch gesprek schrijft Ellen: ‘In 2014 krijgen we te maken met grote veranderingen in het beroepsveld; het GGZ akkoord laat zien dat er inhoudelijke en financiële verschuivingen komen naar  Basis-GGZ en de gespecialiseerde GGZ. De eerste en tweede-lijns psychologische zorgverlening is daarmee van de baan. De zorgverzekeraars moeten bezuinigingen doorvoeren en dat merken we in de diverse echelons.  Daarnaast is er vanaf 2015 de “Decentralisatie“ naar de gemeenten van een aantal zorgtaken waaronder de Transitie Jeugd te verwachten. Deze vooruitzichten scheppen onrust in therapeutenkringen. Daarbij maken velen zich zorgen om hun baan te verliezen of een reductie van hun inkomen.  Soms is er de noodzaak om keuzes te maken in opleidingen. Het snel en efficiënt verzamelen van kennis en opleidingspunten kan ook een belangrijk item zijn voor beginners. Moeilijkheden waarmee de Stichting rekening moet houden. Maar ondanks deze tegenvallers kunnen wij met veel vreugde vaststellen dat er ook in het laatste jaar veel...

...lees meer

>> Seminar: Van dagdroom naar tekening – EN DAN ? (13-10-2011)

Vrijdag 13 en zaterdag 14 januari 2012

...lees meer

>> Ter herinnering aan Rachel Frankenhuis door Simone Asscher-Vleeschhouwer (27-09-2011)

 

...lees meer

>> Ter nagedachtenis aan Prof. Dr. J.J. Dijkhuis (09-09-2011)

Beste collegae, Op 1 augustus 2011 is Prof. Dr. J.J. Dijkhuis overleden. Jan Dijkhuis was vanaf het prille begin van de Stichting ter bevordering van Symbooldrama Nederland bij onze Stichting betrokken als Lid van de Raad van Advies.  Sommigen van jullie hebben hem misschien nog leren kennen en herinneren zich zijn bijdrage aan het eerste internationale congres Symbooldrama in Noordwijkerhout in 1990. In zijn slotconclusie vatte hij ieders bijdrage zorgvuldig samen en sprak zijn waardering uit voor het integratieve vermogen van Symbooldrama. Hij suggereerde toen dat de methode een plaats zou kunnen of moeten innemen in elke psychotherapeutische opleiding. Deze woorden, uitgesproken door een uiterst bekwame hoogleraar klinische psychologie en psychotherapie, hebben wij als Stichting bijzonder steunend ervaren. In zijn inleiding op het tweede congres in 1999 sprak Jan Dijkhuis over de positie van Symbooldrama in het veld van bekende vormen van psychotherapie. Hij onderzocht de waarde en betekenis die aan imaginatie c.q. verbeeldingskracht wordt toe gekend, zowel in psychologische richtingen, alsook in de literatuur en de filosofie. In deze voordracht werden wij geraakt door zijn brede vakkennis en zijn scherpzinnige analyses. Het meest kon Jan Dijkhuis zich persoonlijk vinden in de uitspraak van Georg Feuerstein: ...

...lees meer

>> Nieuwe basiscursus in het najaar 2011 (16-04-2011)

In het jaar 2011 start er weer een nieuwe basiscursus! U kunt zich aanmelden via onze website. De cursus zal gegeven worden door Truus Bakker en Ellen Lommers

...lees meer

>> basiscursus nieuwe stijl najaar 2011 (13-04-2011)

U kunt zich aanmelden via de website

...lees meer

>> Van symboliseren naar mentaliseren (30-01-2011)

De dagdroom als brug tussen ervaren en begrijpen

...lees meer

>> Call for papers Kongress ÖGATAP 2011 (30-04-2010)

Oproep vanuit Oostenrijk om eventueel een bijdrage te leveren op KIP-congres.

...lees meer


Cursussen en seminars:
Basiscursus 2018

De symbolisering van de problemen in beelden blijkt een zeer effectief middel om het therapeutisch proces op gang te brengen, waardoor de zelfreflectie wordt vergroot en de cliënt beter in staat is om de eigen problemen te hanteren en op te lossen.

Data: 13-01-2018, 10-02-2018, 10-03-2018, 31-03-2018, 28-04-2018, 19-05-2018, 09-06-2018, 30-06-2018

Middenniveau 2017

De toepassingsgebieden uitbreiden, gericht op meer specifieke problematiek en cliëntengroepen; verfijning van de techniek, motiefkeuze en overdracht- en tegenoverdrachtfenomenen bij symbooldrama.

Data: 11 mei 2017- 15 juni 2017-14 sept 2017-12 okt 2017

Seminar: Hieronymus Bosch, de therapeut.

Het jaar van Hieronymus Bosch ligt net achter ons. Manfred Rust, psychiater en docent der AGKB, heeft zich al geruime tijd verdiept in de symbolische kracht van het werk van deze fascinerende schilder. 

Data: vrijdag 19 en zaterdag 20 mei 2017

Supervisie basiscursus najaar 2018

Supervisie 2018: data volgen

Data: supervisie 2018: data volgen.

Supervisie Middenniveau
Doel:  De speelse en experimentele kant van deze techniek in een dusdanig conceptueel frame inpassen, dat het ageerpotentiaal van de methode vanaf begin af aan binnen grenzen wordt gehouden. Data: 11-01-2018, 08-02-2018, 08-03-2018, 05-04-2018

Alle cursussen en seminars...