samenvatting: Doel:  De speelse en experimentele kant van deze techniek in een dusdanig conceptueel frame inpassen, dat het ageerpotentiaal van de methode vanaf begin af aan binnen grenzen wordt gehouden.

Details: Doel:  De speelse en experimentele kant van deze techniek in een dusdanig conceptueel frame inpassen, dat het ageerpotentiaal van de methode vanaf begin af aan binnen grenzen wordt gehouden. Leren doseren van de twee tegenovergestelde begeleidingsstijlen die het middenniveau ter beschikking staan; de confronterende en de associatieve begeleidingsstijl. Op basis van een zinvol gestapelde methodische aanpak en begeleidingsstijl de z.g. ‘treden’, die in deze methode is ontwikkeld, gaan herkennen en in de praktijk leren ontvouwen. Het bij deze treden passende repertoire van motiefkeuze uitbreiden en leren omgaan met overdracht- en tegenoverdracht. Een flexibele aanpassing van de begeleidingsstijl aanleren, bedoeld om de “agerende” kant van de methode in een wederkerige balans te houden met grenzen stellende en didactische eisen van een goed leerbare behandelvorm.

Tijd: 13:00-20:00 uur

Data: 11-01-2018, 08-02-2018, 08-03-2018, 05-04-2018

Docenten: Piet van Roest Bettina Driessen

Locatie: 't Centrum, Bodegraven

Prijs: € 700,-

Klik hier om u aan te melden
Cursussen en seminars:
Basiscursus 2018

De symbolisering van de problemen in beelden blijkt een zeer effectief middel om het therapeutisch proces op gang te brengen, waardoor de zelfreflectie wordt vergroot en de cliënt beter in staat is om de eigen problemen te hanteren en op te lossen.

Data: 13-01-2018, 10-02-2018, 10-03-2018, 31-03-2018, 28-04-2018, 19-05-2018, 09-06-2018, 30-06-2018

Middenniveau 2017

De toepassingsgebieden uitbreiden, gericht op meer specifieke problematiek en cliëntengroepen; verfijning van de techniek, motiefkeuze en overdracht- en tegenoverdrachtfenomenen bij symbooldrama.

Data: 11 mei 2017- 15 juni 2017-14 sept 2017-12 okt 2017

Seminar: Hieronymus Bosch, de therapeut.

Het jaar van Hieronymus Bosch ligt net achter ons. Manfred Rust, psychiater en docent der AGKB, heeft zich al geruime tijd verdiept in de symbolische kracht van het werk van deze fascinerende schilder. 

Data: vrijdag 19 en zaterdag 20 mei 2017

Supervisie basiscursus najaar 2018

Supervisie 2018: data volgen

Data: supervisie 2018: data volgen.

Supervisie Middenniveau
Doel:  De speelse en experimentele kant van deze techniek in een dusdanig conceptueel frame inpassen, dat het ageerpotentiaal van de methode vanaf begin af aan binnen grenzen wordt gehouden. Data: 11-01-2018, 08-02-2018, 08-03-2018, 05-04-2018

Alle cursussen en seminars...