samenvatting:

Het is kenmerkend voor traumatisch ervaringen dat ze niet op de gewone manier zijn verwerkt en geregistreerd door de psyche. Ze maken daardoor geen deel uit van de ontwikkeling van het zelf, maar vormen een bedreigend en ingekapseld innerlijk deel.
De normale ontwikkeling van het zelf wordt vaak gehinderd, doordat de traumatische ervaring wordt geprojecteerd op nieuwe ervaringen. Dit is verwarrend en gaat ten koste van levenslust en een gezonde ontplooiing van relaties, studie of werk.Details:

Cursus Seminar K.I.P. bij Trauma

Het is kenmerkend voor traumatisch ervaringen dat ze niet op de gewone manier zijn verwerkt en geregistreerd door de psyche. Ze maken daardoor geen deel uit van de ontwikkeling van het zelf, maar vormen een bedreigend en ingekapseld innerlijk deel.
De normale ontwikkeling van het zelf wordt vaak gehinderd, doordat de traumatische ervaring wordt geprojecteerd op nieuwe ervaringen. Dit is verwarrend en gaat ten koste van levenslust en een gezonde ontplooiing van relaties, studie of werk.
 
Onbewust(!) wordt de traumatische herinnering door de cliënt steeds opnieuw het tonele gevoerd. Deze traumatische ensceneringen kunnen agressief en destructief van aard zijn en komen tot uiting in de overdracht naar de therapeut en in de tegenoverdracht. Herkenning en bewustwording bij therapeut en cliënt van deze traumatische ensceneringen maakt het mogelijk  dat het repertoire aan traumatische ensceneringen uitdooft.
In dit tweedaags seminar behandelen we theorie van de moderne affectregulering. Maar de voornaamste leerdoelen van het seminar zijn: het herkennen van de traumatische ensceneringen in de overdracht naar de therapeut en in de tegenoverdracht en vervolgens de traumatische ensceneringen leren gebruiken als instrument in de behandelrelatie. De inzet van voor deze doelgroepspecifieke imaginaties volgens de KIP-methodemaken daar deel van uit.
 
De psychodynamisch werkzame Katathym-Imaginatieve Psychotherapie (KIP) brengt traumatische ensceneringen (op een veilige manier) tot uitdrukking door ze in (fantasie)beelden op te roepen en deze beelden vervolgens in regie te nemen. De motiefkeuze dient te passen bij de dynamiek van het proces van overdracht en tegenoverdracht. Wezenlijker is de techniek van de begeleidingstijd: stabiliserend en confronterend.
 
We zullen daartoe het ontstaan en de functie van de overdracht verduidelijken en imaginatie-oefeningen aanbieden die tevens ruimte bieden tot lichaamsgericht werken aan het trauma.
In 2017 is er een succesvol traumaseminar gegeven. In het aankomende traumaseminar wordt weliswaar kort stilgestaan bij de stof uit het seminar van 2017, maar het seminar zal veel nieuwe stof bevatten en anders zijn: Het accent zal liggen bij de problematiek in de omgang met het trauma.
 
Kernwoorden:
Interventies bij traumatiserende overdracht/tegenoverdracht
KIP-begeleidingsstijl bij trauma
Interventies t.b.v. interne en externe veiligheid
Systemisch, cq gefaseerd behandelenTijd: 9:00-17:00

Data: Vrijdag en zaterdag, 23 en 24 november 2018

Docenten:

Piet van Roest, psychiater-psychotherapeut
Bettina Klein, master opleiding Art-therapiesLocatie: ’t Centrum, Spoorstraat 11, 2411 ED Bodegraven (ingang via hek linker zijde)

Prijs: € 350,-

Klik hier om u aan te melden
Cursussen en seminars:
Kennismaking met Katathym Imaginatieve Psychotherapie (K.I.P.)

Een introductiemiddag in Psychotherapie met Imaginaties

De Vereniging organiseert doorlopend een introductiemiddag. U kunt zich op elk moment aanmelden. Zodra er tien aanmeldingen zijn, zal de middag georganiseerd worden en ontvang u bericht.Seminar Tekenen

Na het dagdromen volgt de verdieping van deze ervaring door middel van het fysiek verbeelden, bijvoorbeeld door te tekenen. Het proces van katathyme imaginatie wordt verder doorgewerkt in het tekenproces en de tekening zelf.

Hoe kan dit worden begeleid?

 

 

Data: Zaterdag, 12 januari 2019

Basiscursus 2019

In deze basiscursus leer je het proces van verbeelden en verwerf je symboolgevoeligheid middels het ervaren van eigen innerlijke beelden. Je leert geselecteerde motieven aan te reiken en op een niet-directieve manier te begeleiden.

Let op: Aanmelding voor de basiscursus verloopt via de site van RINO. U kunt zich hier aanmelden! ( Dus niet via onze eigen site met onderstaande link! )Supervisie basiscursus najaar 2018
Data: 6 oktober, 17 november 2018 en 2 februari, 16 maart 2019

Seminar K.I.P. bij Trauma

Het is kenmerkend voor traumatisch ervaringen dat ze niet op de gewone manier zijn verwerkt en geregistreerd door de psyche. Ze maken daardoor geen deel uit van de ontwikkeling van het zelf, maar vormen een bedreigend en ingekapseld innerlijk deel.
De normale ontwikkeling van het zelf wordt vaak gehinderd, doordat de traumatische ervaring wordt geprojecteerd op nieuwe ervaringen. Dit is verwarrend en gaat ten koste van levenslust en een gezonde ontplooiing van relaties, studie of werk.

Data: Vrijdag en zaterdag, 23 en 24 november 2018

Minisymposium “Nazit Keulen”

Veel mensen konden niet op het Europees congres in Keulen zijn. Het was al snel volgeboekt.
Voor  dit minisymposium zijn Annejet Leupen en Bettina Klein gevraagd om een workshop te organiseren die overeenkomt met hun voordracht in Keulen.

Data: Donderdag 11 oktober, 19.30-22.00 uur

Cursus Topniveau

Symbooldrama leren kennen als methode, die op meerdere gebieden toepasbaar is. 
De cursus duurt 4 dagen, met aansluitend vier maal supervisie in kleine groepjes.

Data: 6 sep. 2018, 4 okt. 2018, 1 nov. 2018, 29 nov. 2018

Supervisie Topniveau

Supervisie aansluitend op de Topniveau cursus. 

Data: 10 jan. 2019, 7 feb. 2019, 7 mrt. 2019, 4 apr. 2019

Seminar symbooldrama bij kind en adolescent

Dagdromen met kinderen en adolescenten is een inspirerende en waardevolle verruiming van de mogelijkheden in de werksetting van de psychotherapeutische behandeling of begeleiding.

Data: vrijdag 20 september 2019

Alle cursussen en seminars...