samenvatting:

Het is kenmerkend voor traumatisch ervaringen dat ze niet op de gewone manier zijn verwerkt en geregistreerd door de psyche. Ze maken daardoor geen deel uit van de ontwikkeling van het zelf, maar vormen een bedreigend en ingekapseld innerlijk deel.
De normale ontwikkeling van het zelf wordt vaak gehinderd, doordat de traumatische ervaring wordt geprojecteerd op nieuwe ervaringen. Dit is verwarrend en gaat ten koste van levenslust en een gezonde ontplooiing van relaties, studie of werk.Details:

Het is kenmerkend voor traumatisch ervaringen dat ze niet op de gewone manier zijn verwerkt en geregistreerd door de psyche. Ze maken daardoor geen deel uit van de ontwikkeling van het zelf, maar vormen een bedreigend en ingekapseld innerlijk deel.
De normale ontwikkeling van het zelf wordt vaak gehinderd, doordat de traumatische ervaring wordt geprojecteerd op nieuwe ervaringen. Dit is verwarrend en gaat ten koste van levenslust en een gezonde ontplooiing van relaties, studie of werk.
 
Onbewust(!) wordt de traumatische herinnering door de cliënt steeds opnieuw het tonele gevoerd. Deze traumatische ensceneringen kunnen agressief en destructief van aard zijn en komen tot uiting in de overdracht naar de therapeut en in de tegenoverdracht. Herkenning en bewustwording bij therapeut en cliënt van deze traumatische ensceneringen maakt het mogelijk  dat het repertoire aan traumatische ensceneringen uitdooft.
In dit tweedaags seminar behandelen we theorie van de moderne affectregulering. Maar de voornaamste leerdoelen van het seminar zijn: het herkennen van de traumatische ensceneringen in de overdracht naar de therapeut en in de tegenoverdracht en vervolgens de traumatische ensceneringen leren gebruiken als instrument in de behandelrelatie. De inzet van voor deze doelgroepspecifieke imaginaties volgens de KIP-methodemaken daar deel van uit.
 
De psychodynamisch werkzame Katathym-Imaginatieve Psychotherapie (KIP) brengt traumatische ensceneringen (op een veilige manier) tot uitdrukking door ze in (fantasie)beelden op te roepen en deze beelden vervolgens in regie te nemen. De motiefkeuze dient te passen bij de dynamiek van het proces van overdracht en tegenoverdracht. Wezenlijker is de techniek van de begeleidingstijd: stabiliserend en confronterend.
 
We zullen daartoe het ontstaan en de functie van de overdracht verduidelijken en imaginatie-oefeningen aanbieden die tevens ruimte bieden tot lichaamsgericht werken aan het trauma.
In 2017 is er een succesvol traumaseminar gegeven. In het aankomende traumaseminar wordt weliswaar kort stilgestaan bij de stof uit het seminar van 2017, maar het seminar zal veel nieuwe stof bevatten en anders zijn: Het accent zal liggen bij de problematiek in de omgang met het trauma.
 
Kernwoorden:
Interventies bij traumatiserende overdracht/tegenoverdracht
KIP-begeleidingsstijl bij trauma
Interventies t.b.v. interne en externe veiligheid
Systemisch, cq gefaseerd behandelenTijd: 9:00-17:00

Data: Vrijdag en zaterdag, 23 en 24 november 2018

Docenten:

Piet van Roest, psychiater-psychotherapeut
Bettina Klein, master opleiding Art-therapiesLocatie: ’t Centrum, Spoorstraat 11, 2411 ED Bodegraven (ingang via hek linker zijde)

Prijs: € 350,-

Klik hier om u aan te melden
Cursussen en seminars:
Basiscursus 2018

De symbolisering van de problemen in beelden blijkt een zeer effectief middel om het therapeutisch proces op gang te brengen, waardoor de zelfreflectie wordt vergroot en de cliënt beter in staat is om de eigen problemen te hanteren en op te lossen.

Data: 20-01-2018, overige data volgen

Supervisie basiscursus najaar 2018

Supervisie 2018: data volgen

Data: supervisie 2018: data volgen.

Supervisie Middenniveau
Doel:  De speelse en experimentele kant van deze techniek in een dusdanig conceptueel frame inpassen, dat het ageerpotentiaal van de methode vanaf begin af aan binnen grenzen wordt gehouden. Data: 11-01-2018, 08-02-2018, 08-03-2018, 05-04-2018

Seminar “K.I.P. bij Trauma”

Het is kenmerkend voor traumatisch ervaringen dat ze niet op de gewone manier zijn verwerkt en geregistreerd door de psyche. Ze maken daardoor geen deel uit van de ontwikkeling van het zelf, maar vormen een bedreigend en ingekapseld innerlijk deel.
De normale ontwikkeling van het zelf wordt vaak gehinderd, doordat de traumatische ervaring wordt geprojecteerd op nieuwe ervaringen. Dit is verwarrend en gaat ten koste van levenslust en een gezonde ontplooiing van relaties, studie of werk.

Data: Vrijdag en zaterdag, 23 en 24 november 2018

Alle cursussen en seminars...