samenvatting:

Imaginatie neemt een centrale plaats in bij deze vorm van psychotherapie. De beelden bieden toegang tot impliciete kennis. Zij vormen de verbinding tussen taal en wat het lichaam meedraagt aan ervaring. Het biedt speelruimte om vastzittende patronen weer in beweging te brengen. Systematisch toegepast kan de methode diep reikende effecten tot stand brengen.Details:

De inhoud van deze middag:
Een korte ontwikkelingsschets omtrent het ontstaan van de dagdroommethodiek (Katathym-imaginatieve Psychotherapie)
Enige theoretische achtergrond vanuit de psychoanalyse, dieptepsychologie, experiëntiële (ciëntgerichte)psychotherapie, neurobiologie en fylogenese
Het aangaan van zelfervaring d.m.v. een eigen dagdroom en verdieping

Deze middag is bedoeld voor:
Professionals in de GGZ die de opleiding Symbooldrama willen gaan volgen of zij die nog niet bekend zijn met deze methode en een korte kennismaking willen meemaken.Tijd: 1400 - 1830. Inloop v.a. 13.30

Data: Vrijdag 3 november 2017

Docenten:

Docent: Ellen Lommers, Klinisch psycholoog/psychotherapeut
Docent i.o.: Vera Kooij, (Kinder-en jeugd) Psychiater Han van Rijt, Klinisch psycholoog/psychotherapeutLocatie: ’t Centrum Spoorstraat 11, 2411 ED Bodegraven. ’t Centrum heeft gratis parkeergelegenheid en is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Prijs: € 25,- inclusief drankje en versnapering. Men mag 1 introducé meenemen

Klik hier om u aan te melden
Cursussen en seminars:
Basiscursus 2018

De symbolisering van de problemen in beelden blijkt een zeer effectief middel om het therapeutisch proces op gang te brengen, waardoor de zelfreflectie wordt vergroot en de cliënt beter in staat is om de eigen problemen te hanteren en op te lossen.

Data: 13-01-2018, 10-02-2018, 10-03-2018, 31-03-2018, 28-04-2018, 19-05-2018, 09-06-2018, 30-06-2018

Middenniveau 2017

De toepassingsgebieden uitbreiden, gericht op meer specifieke problematiek en cliëntengroepen; verfijning van de techniek, motiefkeuze en overdracht- en tegenoverdrachtfenomenen bij symbooldrama.

Data: 11 mei 2017- 15 juni 2017-14 sept 2017-12 okt 2017

Seminar: Hieronymus Bosch, de therapeut.

Het jaar van Hieronymus Bosch ligt net achter ons. Manfred Rust, psychiater en docent der AGKB, heeft zich al geruime tijd verdiept in de symbolische kracht van het werk van deze fascinerende schilder. 

Data: vrijdag 19 en zaterdag 20 mei 2017

Supervisie basiscursus najaar 2018

Supervisie 2018: data volgen

Data: supervisie 2018: data volgen.

Supervisie Middenniveau
Doel:  De speelse en experimentele kant van deze techniek in een dusdanig conceptueel frame inpassen, dat het ageerpotentiaal van de methode vanaf begin af aan binnen grenzen wordt gehouden. Data: 11-01-2018, 08-02-2018, 08-03-2018, 05-04-2018

Alle cursussen en seminars...