samenvatting:

De toepassingsgebieden uitbreiden, gericht op meer specifieke problematiek en cliëntengroepen; verfijning van de techniek, motiefkeuze en overdracht- en tegenoverdrachtfenomenen bij symbooldrama.Details:

Doel

 • De toepassingsgebieden uitbreiden, gericht op meer specifieke problematiek en cliëntengroepen; verfijning van de techniek, motiefkeuze en overdracht- en tegenoverdrachtfenomenen bij symbooldrama. 
 • Verschillende begeleidingsstijlen leren, afgestemd op het therapieproces
 • Nieuwe specifieke motieven oefenen
 • Oefenen van de nabespreking en het doorwerken van dagdromen en inbedden in het therapieproces
 • Vanuit de literatuur meer inzicht verkrijgen in de dynamiek van symbooldrama

Literatuur: Mittelstufe uit het Lehrbuch van Leuner. + nader te noemen artikelen

Inhoud

 • Bestuderingen en bespreken literatuur (o.a.Mittelstufe Leuner)
 • Samenvattingen maken van artikelen en deze bespreking in groepjes
 • Paarsgewijs oefenen van nieuwe specifieke motieven
 • Oefenen op middenniveau: ruimere vrijheidsgraad in de begeleidingsstijl
 • Bredere toepassing en meer doelgericht
 • Oefenen in het nabespreken
 • Analyse van videobeelden van een symbooldrama behandeling


Tijd: 13.00-20.00 uur

Data: 11 mei 2017- 15 juni 2017-14 sept 2017-12 okt 2017

Docenten:

Piet van Roest

Bettina KleinLocatie: ’t Centrum Bodegraven

Klik hier om u aan te melden
Cursussen en seminars:
Basiscursus 2018

De symbolisering van de problemen in beelden blijkt een zeer effectief middel om het therapeutisch proces op gang te brengen, waardoor de zelfreflectie wordt vergroot en de cliënt beter in staat is om de eigen problemen te hanteren en op te lossen.

Data: 20-01-2018, overige data volgen

Supervisie basiscursus najaar 2018

Supervisie 2018: data volgen

Data: supervisie 2018: data volgen.

Supervisie Middenniveau
Doel:  De speelse en experimentele kant van deze techniek in een dusdanig conceptueel frame inpassen, dat het ageerpotentiaal van de methode vanaf begin af aan binnen grenzen wordt gehouden. Data: 11-01-2018, 08-02-2018, 08-03-2018, 05-04-2018

Alle cursussen en seminars...