Aanmelden seminar, cursus of studiedag


Met dit formulier kunt u zich aanmelden voor een seminar / cursus of studiedag:
Introductie Psychotherapie met imaginaties, de methodiek met dagdromen op Vrijdag 3 november 2017.

Het is de bedoeling dat u het formulier op de website invult en verzendt. Maak daarna het verschuldidge bedrag over naar onze bankrekening: Stichting Symbooldrama, NL44 RABO 0398 8598 68 onder vermedling van de betreffende activteit met (start)datum.

.

 
 
 
 


Cursussen en seminars:
Basiscursus 2018

De symbolisering van de problemen in beelden blijkt een zeer effectief middel om het therapeutisch proces op gang te brengen, waardoor de zelfreflectie wordt vergroot en de cliënt beter in staat is om de eigen problemen te hanteren en op te lossen.

Data: 20-01-2018, overige data volgen

Supervisie basiscursus najaar 2018

Supervisie 2018: data volgen

Data: supervisie 2018: data volgen.

Supervisie Middenniveau
Doel:  De speelse en experimentele kant van deze techniek in een dusdanig conceptueel frame inpassen, dat het ageerpotentiaal van de methode vanaf begin af aan binnen grenzen wordt gehouden. Data: 11-01-2018, 08-02-2018, 08-03-2018, 05-04-2018

Alle cursussen en seminars...